E. paslaugų tinkamumo naudotojams rekomendacijos

Kas tai?

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos (Rekomendacijos) aiškina, kaip sukurti ir prižiūrėti naudotojams tinkamesnes, patogias ir efektyvias e. paslaugas, atsižvelgiant į tikslinių naudotojų grupių galimybes, poreikius, lūkesčius bei naudojimo kontekstą. Rekomendacijos patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65.

Susipažinti su Rekomendacijomis

Rekomendacijose aprašomų priemonių pavyzdžiai

Rekomendacijose aprašomos priemonės - tai įvairūs tyrimų, analizės bei dokumentavimo metodai. Kiekvienai priemonei pateikiami pavyzdžiai elektroninio gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugai.

Rekomendacijos viešiesiems pirkimams

Dauguma e. paslaugų yra kuriama ir prižiūrima viešojo sektoriaus institucijų, todėl kuriant e. paslaugas privaloma vykdyti viešuosius pirkimus. Šiame skyriuje pateikiami siūlymai bei rekomendacijos kaip įsigyti kuriamos e. paslaugos tinkamumo priemones, kaip formuluoti viešųjų pirkimų technines užduotis, kokius kvalifikacinius reikalavimus kelti tiekėjams.

Problemų sprendimo gairės

Problemų sprendimo gairės skirtos greitam e. paslaugos naudotojo sąsajos tinkamumo įvertinimui ir apima 111 dažnai pasitaikančių situacijų su pavyzdžiais, kai pažeidžiami tinkamumo naudotojams gerosios praktikos reikalavimai.

Patikros lapas

Patikros lapas skirtas naudoti tikrinant e. paslaugos tinkamumą pagal Problemų sprendimo gaires ir padeda patogiai dokumentuoti bei įvertinti tikrinimo rezultatus.

D.U.K.

Šiame skyriuje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl Rekomendacijų taikymo.

Mokymų medžiaga

2013 m. rugsėjo - spalio mėn. vyko mokymai, kurių metu Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto "Informacinė visuomenės visiems" lėšomis įgyvendinamų projektų vykdytojai, kuriantys viešąsias ir administracines e. paslaugas, buvo supažindinti su Rekomendacijomis bei kitais dokumentais. Pateikiama visą įvykusių mokymų medžiaga.