E. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika

Patikros lapas

Patikros lapas skirtas naudoti tikrinant e. paslaugos tinkamumą pagal Problemų sprendimo gaires. Patikros lapas padeda patogiai dokumentuoti ir įvertinti tokio tikrinimo rezultatus.

Atsisiųsti DOCAtsisiųsti PDF

1. Įvadas

Šis patikros lapas yra priedas prie dokumento „E. paslaugų tinkamumo problemų sprendimo gairės” ir skirtas savarankiškai įvertinti esamas tinkamumo naudotis problemas. Išsamūs gairių paaiškinimai pateikti minėtame dokumente.

Kaip naudotis?

Atlikdami vertinimą, šiame patikros lapą užpildykite situaciją atitinkančius balus:


    0 balų – problema yra, nes gairė nėra įgyvendinta;
    0.5 balų – problema yra, nes gairė įgyvendinta nepilnai;
    1 balas – problemos nėra (gairė yra pilnai įgyvendinta);
    N – gairė netaikoma (gairė yra netaikoma, nes nėra ir nebus numatomas atitinkamas naudotojo sąsajos sprendimas).

Vertinimo objektas ir apimtis:
Vertinimą atliko:

Vertinimo data:

2. Tinkamumo problemų sprendimo gairės

2.1. Titulinis puslapis

Gairė

Vertinimas

1.1. Gerai matomoje titulinio puslapio vietoje nepateikti esminiai pasirinkimai

1.2. Trūksta esminių faktų apie svetainės tikslus ir vertę naudotojams

1.3. Titulinis puslapis nepasiekiamas iš bet kurio kito svetainės puslapio

1.4. Titulinis puslapis nesiskiria nuo vidinių puslapių

1.5. Titulinis puslapis netelpa į matomą ekrano zoną

1.6. Šoniniai meniu blokai pločiu nesiskiria nuo pagrindinio bloko


Į viršų

2.2. Meniu ir navigacija

Gairė

Vertinimas

2.1. Meniu punktų pavadinimai dviprasmiškai nusako jų turinį

2.2. Nėra įgyvendintas minimalus meniu punktų ir paspaudimų skaičius

2.3. Vidinių puslapių meniu sudaryti vien iš nuorodų į dokumentus arba išorinius puslapius

2.4. Meniu punktų pavadinimai prasideda vienodais žodžiais

2.5. Navigaciniai elementai nėra sugrupuoti ir vizualiai išskirti

2.6. Neaišku, kurie meniu punktai yra paspaudžiami

2.7. Visas meniu nėra valdomas vien tik paspaudimais

2.8. Ilguose puslapiuose nėra nuorodų su puslapio turiniu

2.9. Nėra svetainės žemėlapio

2.10. Nėra pateikiama buvimo svetainėje vieta


Į viršų

2.3. Puslapio šablonas

Gairė

Vertinimas

3.1. Puslapio elementai išdėstyti ne pagal svarbą naudotojams

3.2. Puslapio turinys yra suspaustas ir perkrautas

3.3. Puslapiuose naudojami skirtingi informacijos išdėstymo būdai

3.4. Puslapyje yra nereikalingų tuščių erdvių ir tarpų

3.5. Puslapio elementai išdėstyti netvarkingai

3.6. Puslapių pavadinimai nėra unikalūs ir apibendrinantys

3.7. Naudojama horizontalios slinkties juosta

3.8. Ilguose puslapiuose nėra įgyvendintas puslapiavimas


Į viršų

2.4. Turinio struktūra

Gairė

Vertinimas

4.1. Turinys išdėstytas nelogiškai

4.2. Turinys nepritaikytas skenavimui žvilgsniu

4.3. Pateikiama nereikalinga informacija

4.4. Būtina informacija nepateikiama ten kur jos reikia

4.5. Nėra galimybės palyginti sprendimo priėmimui reikalingą informaciją

4.6. Antraščių pavadinimai netikslūs ir neapibūdina susijusio turinio

4.7. Antraštės puslapyje išdėstytos ne pagal dydį

4.8. Kategorijų pavadinimai netikslūs ir neapibūdina jų turinio

4.9. Susiję turinio elementai nesugrupuoti vizualiai

4.10. Skirtingoms tikslinėms grupėms atskirai nepateiktas turinys

4.11. Informacija nepateikta įprastu naudotojams formatu

4.12. Informacija nepritaikyta spausdinimui


Į viršų

2.5. Teksto rašymas ir formatavimas

Gairė

Vertinimas

5.1. Naudojami per ilgi sakiniai

5.2. Eilutės ilgesnės nei 75 simboliai

5.3. Ilgo ištisinio teksto pradžioje nėra apibendrinimo

5.4. Antraštės, pavadinimai ir tekstai parašyti vien didžiosiomis raidėmis

5.5. Ištisiniame tekste nėra išskirti svarbūs žodžiai

5.6. Naudojama per daug teksto paryškinimų

5.7. Naudojama per daug dėmesį atkreipiančių elementų

5.8. Neapibrėžtos sąvokos ir sutrumpinimai

5.9. Pasikartojantys teksto elementai suformatuoti nevienodai

5.10. Naudojamas profesinis žargonas

5.11. Naudojami nestandartiniai šriftai

5.12. Naudojamas mažesnis nei 12pt šriftas


Į viršų

2.6. Nuorodos

Gairė

Vertinimas

6.1. Nuorodų tekstai yra per ilgi

6.2. Ištisiniame tekste esančios nuorodos netiksliai apibūdina susijusį turinį

6.3. Nuorodos į kitas svetaines nesiskiria nuo vidinių svetainės nuorodų

6.4. Nuorodų tekstai neatitinka susijusių puslapių pavadinimų

6.5. Yra elementų, kurie atrodo kaip nuorodos, bet nėra paspaudžiami

6.6. Nėra aišku, kurie elementai yra nuorodos

6.7. Aplankytos nuorodos neišsiskiria


Į viršų

2.7. Sąrašai

Gairė

Vertinimas

7.1. Sąrašai nepritaikyti skenavimui žvilgsniu

7.2. Ištisiniame tekste esantys išvardinimai nėra pateikti sąrašo pavidalu

7.3. Sąrašai neturi pavadinimo arba apibendrinančio sakinio

7.4. Svarbūs elementai nepateikti sąrašo pradžioje


Į viršų

2.8. Lentelės

Gairė

Vertinimas

8.1. Eilučių ir stulpelių pavadinimai yra per ilgi

8.2. Lentelės formatavimas užgožia lentelės duomenis

8.3. Netvarkingai suformatuoti lentelės duomenys

8.4. Sudėtingos struktūros lentelės nėra išskaidytos į paprastesnes

8.5. Eilučių ir stulpelių pavadinimai netiksliai apibūdina lentelės duomenis

8.6. Eilutės, veikiančios kaip nuorodos, nėra paryškinamos

8.7. Plačiose lentelėse nėra naudojami eilučių atskyrimai

8.8. Nepateiktas lentelės duomenų apibendrinimas


Į viršų

2.9. Formos ir duomenų įvedimas

Gairė

Vertinimas

9.1. Įvedimo laukų pavadinimai nėra trumpi ir tikslūs

9.2. Įvedimo laukų pavadinimai nėra arti įvedimo laukų

9.3. Nėra iš karto pranešama apie sėkmingą arba klaidingą laukelio užpildymą

9.4. Klaidų pranešimai nėra pateikiami šalia įvedimo laukų

9.5. Klaidų pranešimai nepasako kaip ištaisyti klaidas

9.6. Įvedimo laukų pavadinimai nėra vienodo ilgio ir formato

9.7. Įvedimo laukuose nesimato visa įvesta informacija

9.8. Privalomi įvedimo laukai pažymėti nevienodai

9.9. Nėra perspėjimų šalia mygtukų, kurie inicijuoja kritiškai svarbius ir neatšaukiamus veiksmus

9.10. Mygtukų pavadinimai netiksliai apibūdina atliekamus veiksmus

9.11. Formų valdymo mygtukai nėra vienas šalia kito prioriteto tvarka

9.12. Svarbiausiems pasirinkimams atlikti nėra naudojamos akutės

9.13. Svarbiausiems pasirinkimams atlikti nėra naudojami žymimieji langeliai

9.14. Sąrašų langeliuose matomas per mažas pasirinkimų skaičiaus

9.15. Formose naudojami neįprasti valdymo elementai

9.16. Sudėtiniai duomenys nėra išskaidyti ir įvedami į atskirus laukus

9.17. Įvedimo laukuose nenustatytos dažniausiai naudojamos reikšmės


Į viršų

2.10. Sistemos grįžtamasis ryšys ir pagalba

Gairė

Vertinimas

10.1. Sistema nepateikia ilgai trunkančių veiksmų būsenų

10.2. Nėra pagalbinės informacijos nepatyrusiems naudotojams

10.3. Pagalbinė informacija trukdo patyrusiems naudotojams

10.4. Pagalbinė informacija nepasiekiama ten kur jos reikia

10.5. Pagalbinės informacijos sąvokos nėra suprantamos naudotojams

10.6. Pagalbos struktūra neatitinka naudojamų svetainėje funkcijų ir temų


Į viršų

2.11. Grafika ir multimedia

Gairė

Vertinimas

11.1. Svarbūs funkciniai elementai atrodo kaip reklama

11.2. Grafika ir multimedija mažai susijusi su turiniu

11.3. Didelių paveiksliukų peržiūrai nėra naudojamos miniatiūros

11.4. Piktogramose naudojama neįprasta simbolika

11.5. Piktogramos per smulkios ir neatitinka susijusio turinio

11.6. Nėra naudojamas spalvinis grupavimas

11.7. Mokomoji ir pažintinė informacija nėra pateikta grafiškai

11.8. Puslapių pradžioje naudojami didelę ekrano dalį užimantys paveiksliukai

11.9. Paveiksliukai, atliekantys navigacijos funkcijas, yra be pavadinimų

11.10. Paveiksliukai be reikalo sumažina puslapio užsikrovimo greitį


Į viršų

2.12. Veiksmų sekos

Gairė

Vertinimas

12.1. Veiksmų sekos nėra nuoseklios ir aiškios

12.2. Pasikartojančių veiksmų sekos nėra atvaizduojamos vienodai

12.3. Veiksmų sekose nepateikiama informacija apie pasirinktą žingsnį ir žingsnių skaičių

12.4. Grįžtant į ankstesnį sekos žingsnį neišsaugoma užpildyta informacija


Į viršų

2.13. Paieška

Gairė

Vertinimas

13.1. Paieška nėra vykdoma visame svetainės turinyje

13.2. Papildomi paieškos nustatymai neatskirti nuo supaprastintos paieškos

13.3. Įvedus paieškos frazę skirtingomis raidėmis, pateikiami nevienodi paieškos rezultatai

13.4. Paieška nėra pasiekiama kiekviename svetainės puslapyje

13.5. Nėra pateikta paieškos pagalba arba paieškos pasiūlymai

13.6. Paieškos rezultatai nepateikti tiesiogiai naudojamu formatu


Į viršų

3. Vertinimo rezultatai ir išvados

3.1. Vertinimo rezultatai

Gairių balų suma – vieno skyrelio vertinamų gairių vertinimo balų suma.

Vertinamų gairių skaičius – vieno skyrelio vertinamų gairių skaičius (atmetus nevertinamas gaires).

Įvertinimas, % – paskaičiuojamas pagal formulę b1 / b2 x 100%.

Gairių skyrelisGairių balų sumaVertinamų gairių skaičius

1. Titulinio puslapio vertinimas

6

2. Meniu ir navigacijos vertinimas

10

3. Puslapio šablono vertinimas

9

4. Turinio struktūros vertinimas

12

5. Teksto rašymo ir formatavimo vertinimas

12

6. Nuorodų vertinimas

7

7. Sąrašų vertinimas

4

8. Lentelių vertinimas

8

9. Formų ir duomenų įvedimo vertinimas

17

10. Sistemos grįžtamojo ryšio ir pagalbos vertinimas

6

11. Grafikos ir multimedijos vertinimas

10

12. Veiksmų sekų vertinimas

4

13. Paieškos vertinimas

6

Viso:

b1 =b2 = 111

Įvertinimas, %:

3.2. Išvados

Įvertinimas, %

Išvados

0-50%

Blogai. Reikia nedelsiant išspręsti problemines situacijas.

50-80%

Vidutiniškai. Reikia artimiausiu metu spręsti problemines situacijas.

80-100%

Gerai. Problemines situacijas galima išspręsti vėliau

Į viršų